HẾT TRẬN

Đang chơi với máy

Cấp độ: Khó

Chơi lại

Hướng dẫn mời bạn bè chơi cùng: Bấm nút Sao Chép Mã Phòng sau đó gửi cho bạn cùng chơi của bạn biết, hoặc bấm nút thoát để tham gia các phòng khác cùng với bạn chơi khác

Bình luận

ADSENSE

Top