Chess position today

Top seven day

home-banner

Xiangqi (Chinese: 象棋; pinyin: xiàngqí; English: /ˈʃɑːŋtʃi/), also called Chinese chess, is a strategy board game for two players. It is one of the most popular board games in China, and is in the same family as Western (or international) chess, chaturanga, shogi, Indian chess and janggi. Besides China and areas with significant ethnic Chinese communities, xiangqi is also a popular pastime in Vietnam, where it is known as cờ tướng.

Chess position today

Top seven day

Video English

CỜ TÀN GIẢI TRÍ: CHỈ CÓ SỰ KIÊN NHẪN CỦA KỲ VƯƠNG, KỲ THÁNH MỚI MONG GIẢI ĐƯỢC HÌNH CỜ TÀN NÀY

Để trở thành chuyên nghiệp trong một lĩnh vực nào đó bạn cần phải có tối thiểu 10.000h luyện tập(Malcolm Gladwell - "Những kẻ xuất chúng") tức là bạn làm một việc nào đó liên tục trong 3.5 năm với một ngày làm 8h. Cờ tướng cũng không phải là một ngoại lệ, để trở thành...

Cờ tàn giải trí: Kĩ thuật điêu luyện với một pháo và mã tạo nên gọng kìm trói chặt xe đối phương

Cờ tàn giải trí: Kĩ thuật điêu luyện với một pháo và mã tạo nên gọng kìm trói chặt xe đối phương. Kĩ thuật điều quân pháo và mã tuyệt hay trong cờ tàn. Với 1 quân pháo và 1 quân mã tưởng chừng như thất bại trước 1 xe mạnh của đen nhưng với tính toán thâm sâu đã giúp...

Cờ tàn giải trí: Hình cờ tàn đòi hỏi người chơi phải vận dụng đúng kĩ thuật mới mong chiến thắng

Hình cờ tàn 1 chốt đối chọi với 3 chốt khi các quân chủ lực như Xe, Pháo, Mã đã không còn nhưng người chơi cầm đỏ đã vận dụng đúng kĩ thuật để giải quyết trận cờ một cách trọn vẹn.

Comments

home-banner
home-banner
Top